TRI PILIERE SÚDRUHA LAJČÁKA

Moje vyjadrenia, k trom pilierom súdruha Lajčáka, ktoré sú postavené na strachu a klamstve.

Tri piliere zahraničnej politiky

Podľa Lajčáka naša zahraničná politika musí byť postavená na troch pilieroch. Tým prvým je európsky pilier, ktorým je naše členstvo v Európskej únii. Druhým je bezpečnostný pilier a tým je naše členstvo v Severoatlantickej aliancii.

     „Tretí pilier je multilatelárny. Slovensko musí bojovať o systém medzinárodných vzťahov, ktorý je založený na rešpektovaní pravidiel. V opačnom prípade pravidlá budú diskutovať silní, ku ktorým nepatríme a naše názory sa nebudú zohľadňovať. To, že sme v EÚ a v NATO a zaznie tam náš hlas, je najlepšie obhajoba našich záujmov,“ vysvetlil minister.

     Rád by som okomentoval vyjadrenia ministra Lajčáka, ohľadom zahraničnej politiky SR. Hneď na úvod chcem povedať, že súčasná zahraničná politika pod vedením Lajčáka, je pre Slovensko nevyhovujúca a neprospešná. Myslím si a som o tom presvedčený, že samotný európsky pilier, o ktorom hovorí Lajčák, je ten, že sme súčasťou Európy. Už len toto musí byť dôvodom preto, aby sme boli akceptovaní ostatnými štátmi Európy. Členstvo v EÚ z nás nerobí európanov, ale robí z nás poddaných, silných štátov EÚ. Musíme počúvať príkazy bruselských unionistov, ktoré nám v mnohom škodia, nie sú pre nás výhodné. Je to forma diktatúry, s ktorou nebudem nikdy súhlasiť, nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby o Slovensku, rozhodovali cudzí.

     Rovnako za nevýhodné, ba ohrozujúce, považujem naše členstvo v NATO. Keď sa tak nad tým zamyslíme, tak my, malé Slovensko, nemáme žiadneho nepriateľa. Jediný “náš nepriateľ,” je Rusko, za ktoré ho považujú Lajčák, s ostatnými domácimi, i zahraničnými, vojnovými štváčmi. Nesúhlasím s tým, aby sa Slovensko podieľalo na akejkoľvek, vojenskej agresii na území cudzích štátov, aby sa slovenskí vojaci, pod velením NATO, zúčastňovali “vojenských cvičení”, pri hraniciach Ruska.

     Rusko nie je v žiadnom prípade, svetový agresor, tak, ako sa z neho snažia urobiť, lobistické klany a rôzne záujmovéskupiny, ktoré majú v záujme ak nie rozpútať tretiu svetovú vojnu tak určite hromadiť zisk . Presne tak, ako rozpútali prvú a druhú svetovú vojnu, tak, ako rozpútali vojnu v Iraku, Lýbii, Sýrii a v mnohých ďalších krajinách po celom svete.

Lajčák hovorí, že :

pravidlá budú diskutovať silní, ku ktorým nepatríme a naše názory sa nebudú zohľadňovať.”

     V tomto môžem súhlasiť jedine s tým, že my nepatríme k tým silným, ale nikdy nebudem súhlasiť s tým, že keď sme členmi EÚ a NATO, tak nás silné štáty budú rešpektovať, ako rovnocenných. Vždy to tak bolo a bude, že silný slabého, vždy len zneužije, použije a obetuje. Nesúhlasím a nechcem, aby bolo Slovensko členom NATO, ktoré má poslúžiť, ako vojenská úderka voči Rusku. Nesúhlasím v tomto smere so zahraničnou politikou Lajčáka, ktorá je postavená na šírení strachu a klamstvách, či je to už v súvislosti s NATO, alebo EÚ.

      Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, chce v zahraničnej politike presadiť to, aby Slovensko získalo štatút neutrálnej krajiny, aby nijako nezasahovalo do chodu iných štátov. Je potrebné, vynaložiť celkové úsilie na budovanie Slovenska, na rozvoj slovenského priemyslu, poľnohospodárstva a bezpečnosti slovenského národa.

      Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, je za vystúpenie Slovenska z NATO a vybudovanie poloprofesionálnej armády SR, s tým, že bude obnovená  ZVS a zavedená regulovaná forma domobrany. A rovnako nesúhlasíme s postavením Slovenska v EÚ, za súčasných podmienok, podmienok diskriminačných a vykorisťovateľských !

Zdieľaj:
Peter Puškár
steigauf@hsls.sk