Slovensko v EU

V roku 2004 sa konalo najmasovejšie rozšírenie Európskej únie, keď do nej vstúpilo až desať nových štátov naraz. V skupine štátov, ktoré doplnili úniu, bolo aj Slovensko. V únii teda pôsobíme už desať rokov. V nasledujúcich odstavcoch sa bližšie pozrieme na to, aké postavenie má Slovensko v rámci únie a ako by sa dalo do budúcnosti zlepšiť.

 

Postavenie Slovenska v Európskej únie

Po vstupe do Európskej únie Slovensko zápasilo s nájdením zmyslu a cieľa, prečo do Európskej únie vlastne vstúpilo. Postupom rokov sa však táto situácia zmenila, postavenie našej krajiny v únii sa v posledných rokoch dokonca posilnilo.
Hoci nemáme také dôležité postavenie ako väčšie a silnejšie západné štáty, ako súčasť V4 vieme v Európskej únii presadiť aj našej záujmy. Slovenská republika v tomto zoskupení, ktoré tvorí spolu s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom, vystupuje aktívne a sústredí sa najmä na hľadanie spoločných tém V4.

Ako zlepšiť postavenie Slovenska v únii?

Aktivita v rámci zoskupenia V4 v Európskej únii už priniesla určité výsledky, a preto je veľmi dôležité jej udržanie. K ešte väčšinu slovu, napríklad v parlamente, by mohla pomôcť aj spolupráca s Rakúskom, Slovinskom a inými stredoeurópskymi krajinami. Tým by sa vyvážila dominancia veľkých krajín, ako Francúzska či Nemecka, ktoré majú pre svoju rozlohu a počet obyvateľov veľké počty poslancov v Európskom parlamente.

Slovensko má dobre rozvinuté poľnohospodárstvo, avšak poľnohospodári majú u nás rozdielne a častokrát nevýhodné podmienky než v iných štátov. Úzko s tým súvisí aj zneužívanie eurofondov. Reforma tejto oblasti by mala posilniť postavenie Slovensko v únii ešte o niečo viac.

Už dlhšiu dobu patríme medzi vedúce štáty v automobilovom priemysle. Máme však aj silné zázemie pre rozvoj informačných technológií, a teda predpoklad prispieť k inteligentným riešeniam v rôznych oblastiach života občanov Európskej únie či k celkovej digitalizácii a zlepšeniu kyberbezpečnosti.

Zdieľaj:
Peter Puškár
printovagrafika@gmail.com