PUŠKÁR JE ISTOTA

Našu dobu by sme mohli označiť aj ako post demokraciu. Prejavuje sa ako  kríza dôvery v politikov a politiku, ktorá sa aj morálne skompromitovala. PR  agentúry, lobistické a iné skupiny využitím aj nemalej časti  médií nám vnucujú témy, ktoré dominujú aj v predvolebných kampaniach  a nie témy ktorými ľudia žijú.

Bratstvo politických a ekonomických oligarchov ovláda niektoré médiá a časť novinárov sa stala súčasťou anatómie moci. V niektorých krajinách dokonca aj nástrojom mäkkých diktatúr. Tak ako časť politikov ani tieto médiá nie sú verejným dobrom. Žurnalisti a politici sa neriadia etickým kódexom. Politika v ich poňatí nie je vec verejná v službách občana, ale nástroj získania  a udržania moci. Informácie nie sú hodnotou, ale spotrebným tovarom. Povinnosťou politiky je zohľadňovať  záujmy celku spoločnosti a nie parciálne záujmy jedincov, skupín, alebo politických strán.

Sloboda médií je právna kategória, slobodné médiá sú a musia zostať spoločenskou hodnotou. Politika sa zrodila vtedy, keď sme si uvedomili, že sme pominuteľní, že každý  z nás je zraniteľný a mnohí odkázaní na pomoc a solidaritu iných ľudí. Úlohou politikov je hľadanie riešenia otvorených otázok a problémov, ktoré sa dostanú do „verejného priestoru“.

Kardinálnou úlohou a primárnym cieľom našej kampane je Petra Puškára vymeniť z tohto spoločenstva oligarchov ako osobnosť  nepoškvrnenú  mocou, ktorá sa stala obeťou jej zneužitia a na vlastnej koži pocítila aké ťažké je dovolať sa pravdy.

Pravda je len jedna. Štát je povinný stáť na  strane tých, čo im je odopretá pravda a dostupnými nástrojmi zamedziť akúkoľvek formu nespravodlivosti už v jej  zárodku.

 

Puškár je teda istota, že:

•   Nezradí voličov.

•   Bude chrániť záujmy Slovenska.

•   Kvalita našej práce je na úrovni Porshe, platy sú žigulák.

•   V platoch nesmieme byť občanmi druhej  triedy v EÚ.

•   Dôstojný život pre každého – minimálna mzda je iba o prežití.

•   Bezplatný internet do každej domácnosti.

•   Viera pozná odpust hriechov, politika je aj o odpuste dlhov.

•   Žijeme na splátky, splácame dlhy zlých politických rozhodnutí.

•   Európa sa integruje, my diaľnicou nevieme spojiť ani Slovensko.

•   Silná EÚ v ochrane spoločných  záujmov  občanov a národov.

•   Posilnenie prvkov pravej demokracie.

Vo veľkých mestách zorganizujeme osobitné stretnutie s aktivistami pod názvom  Kávička s P.etrom Puškárom /Spolu to dokážeme/.

 

V kampani  či už médiá, reklama alebo politický marketing nemajú   takú hodnotu a silu ako živé slová blízkych ľudí,  ktorí užívajú našu dôveru. Na internetovej stránke Petra Puškára vytvoríme podstránku pod názvom Zastavme neprávosť. V podstate ide o hnutie, ktoré zoskupí ľudí čo prežili podobnou tortúru akou prešiel aj samotný Peter Puškár. Pracovne si toto hnutie pomenujeme Moc bezmocných. Hnutie zoskupí ľudí, ktorí sa stali obeťami šikanovania a týrania nielen zo strany politickej moci ale aj v práci.   Kľúčovou úlohou hnutia je varovať  ľudí, aby podnikli kroky a neprežili podobnú tortúru akou prešiel aj  Peter Puškár a ďalšou úlohou je týmto ľuďom poskytnúť morálnu a odbornú pomoc. Keď sú takýto jedinci osamotení ich vplyv je minimálny. S hnutím získajú moc a preto tomu hovoríme Moc bezmocných.

Počas kampane zvlášť  v  stretnutiach s ľuďmi plne využijeme niektoré  rétorické zručnosti primárne však pri odosielaní hlavných  posolstiev. Uviedol som príklad tzv. červa  v uchu ktorý sa prevŕta až do podvedomia. Ako ilustráciu  uvedieme: Slovenské je Bohaté. Bohatstvom Slovenska sú ľudia. Ľudia pracovití, čestní a vzdelaní. Vzdelanie je našou hlavnou prioritou. /Keď komunikujeme s mladými ľuďmi a keď komunikujeme so staršou generáciou, tak slovo vzdelanie nahradíme slovom zdravie.

Slovensko slobodných a šťastných ľudí  je jediná domovina, ktorú máme a za takéto Slovensko sa budem prihovárať aj na pôde europarlamentu.  Do kontextu rétoriky určite patria aj slová chvály za každú otázku alebo účasť v debate a priama komunikácia – pozeranie do očí. Váhu takéhoto prístupu poznáte lepšie ako ja. Okrem pocitu istoty čo sme dali  aj do nášho sloganu ľudia túžia aj po uznaní a preto celú kampaň aj vedieme na prvkoch istota a úcta k človeku.

Zdieľaj:
Peter Puškár
printovagrafika@gmail.com