PUŠKÁR JE ISTOTA

PUŠKÁR JE ISTOTA

(rozhovor s P. Puškárom o jeho volebných prioritách)

Redaktor:

Do začiatku volieb do Európského parlamentu máme pár dní a volebnú kampaň najväčšej svetovej demokracie sotva niekto registruje. Prečo je tomu tak?

Puškár: Všimli ste si aby sa v rámci kampane otvárali témy a hľadali riešenia problémov, ktoré skutočne trápia občanov a ktorými ľudia žiju? Pozrite si volebné listiny. Medzi kandidátmi sotva nájdete osobnosť, ktorá nie je „poškvrnená mocou“. Za vernosť, oddanosť, poslušnosť straníckym bosom  teraz za odmenu na 5 rokov dostanú teplé miestečko v EP. Aj keď Úniu, ktorá sa zmieta krízou čakajú možno najťažšie priam osudové voľby. Naší občania si uvedomujú aj to pozitívne čo Slovensku priniesla. Budem cinický: Občania ako by sa báli, že naší poslanci korupčným správaním, klientelizmom, rodinkárstvom a inými neduhmi nainfikujú aj Európu.

Nie som veštec neviem či sa staneme majstrami sveta v ľadovom hokeji, ale úprimne si želám a verím, že sa nezopakuje slovenský neslávne rekord najnižšej účasti na eurovoľbách z roku 2014.

R: Hovorili ste aj o kríze v Únii z čoho plynie potreba zreformovať ju? Tých kríz je akosi priveľa: kríza eura, dlhová, utečenecká kríza, najnovšie brexit. Čo je ich príčinou?

Puškár: Nepýtate ste sa  možno tú najťažšiu a najhlbšiu krízu– sociálnu.O nej chcem hovoriť širšie, predtým iba stručne dodám, že aj Únia sa vzdialila od občanov, stal sa z nej akýsi byrokratický kolos, ktorý sa nebuduje demokraticky – ľuďmi zdola, ale akoby od stola akýmisi direktívami, príkazmi, nariadeniami, smernicami…

R: A k tomu sociálnému pilieru EÚ?

Puškár: Ak sa nám nepodarí zvýšiť mzdy, prekonať rozdiely v platoch za rovnako kvalitnú prácu dostávať rovnakú plácu akú dostávajú zamestnanci tzv. vyspelých krajín EÚ a do týchto krajín budeme odchádzať za lepšou mzdou, ak nezvýšime dôchodky na dôstojný život, tak sa ľudia právom budú pýtať, či  potrebujeme Úniu v ktorej sme občanmi druhej kategórie. Hovorme aj o potrebe vyrovnávania platov medzi mužmi a ženami, starostlivosti o deti a starších spoluobčanoch. Tieto témy ako poslanec EP určite otvorím a budem trvať na ich riešení. Viackrát som upozorňoval na to, že sociálne rozdiely sú takmer priepastné. Podľa zverejnených informácii menej ako 3 percentá najbohatších v EÚ vlastní viac ako polovicu súkromného majetku. Mnoho ľudí je stále bez práce a narastajú formy nestabilného zamestnávania. Nielen pre mladých je ťažké plánovať si budúcnosť, získať úver na byt ak nemá človek stálu prácu, alebo je agentúrnym zamestnancom…

Z výsad Únie a globalizačného procesu najviac profitujú nadnárodné spoločnosti, ktoré platia najmenšie dane, a nie štáty a občania. Nutne potrebujeme zmodernizovať školstvo, podporiť vedu a výskum, o diaľniciach, ktorými spojíme celú krajinu nebudem ani hovoriť. Z korporátnej dane sa môžu financovať aj takéto projekty. Mohol by som hovoriť o milionárskej dani, spoplatnení tých čo znečisťujú naše životné prostredie – emisiami, čo vážne môže ohroziť nielen ekosystém, ale aj budúcnosť našich detí. Počas kampane sme tieto ŽIVOTNE dôležité otázky komunikovali s voličmi, získali sme ich podporu a ak budem zvolený za europoslanca stanú sa mojimi absolútnými prioritami.

Potrebujeme zmeniť aj situáciu v oblasti vzdelávania, kvalitu nášho školstva a vedy, ktorá je alfou a omegou budúcnosti pre tisíce mladých ľudí, ak nechceme aby sa z nich stala lacná pracovná sila pre Európu. Mojim cieľom je zabezpečiť právo na bezplatný internet. Je to najrýchlejší spôsob prístupu k poznatkom, vedomostiam a informáciám. Informácie sú dnes najcennejšia komodita. Rovnako nebude môcť kdekto manipulovať a robiť na ľuďoch propagandu, keď si budú vedieť získať informácie.

Situáciu v oblasti zdravotníctva by som pokojne mohol označiť ako alarmujúcu. Tisíce tzv. zbytočných umierani, tisíce dôchodcov čo denne stoja pred dilemou: kúpiť lieky a nekúpiť jedlo, alebo naopak. To nie je iba o politickej zodpovednosti (v praxi to neraz znamená neosvedčil/a sa minister tak ho pošlú niekam za veľvyslanca) Podľa mňa to musí byť aj o TRESTNEJ zodpovednosti za zjavne nekompetentné politické rozhodnutia. Politici nemôžu byť beztrestný a rádový občan sa nevie dovolať pravdy.

Takto by som mohol pokračovať ďalej, ale vrátim sa ešte k sociálnym otázkam.

Redaktor: Tisíce rodín a státisíce ľudí žije na splátky a hrozia im exekúcie. Aj oni potrebujú našu pomoc.Mnohí si za to môžu aj sami. Určite je však isté, že v mnohých prípadoch boli k tomu donútení. To je cena za zlé politické rozhodnutia?

Puškár: To je jeden z dôvodom prečo kandidujem. Niektoré z týchto problémov vieme riešiť na európskej úrovni, ale na to potrebujeme STABILNÚ A DEMOKRATICKÚ ÚNIU a nie úniu zmietajúcu sa krízou. Stále som presvedčený, že je to skvelý projekt. Európe nikto neponúka nič lepšie ako je toto ekonomické a politické spoločenstvo národov a štátov. Dôsledne ju budujme na princípoch slobody, zodpovednosti, demokracie, ľudských slobôd a práv, solidarity, spravodlivosti a zdôraznil by som aj rovnoprávnosti. Úniu, ktorá pre pol miliardy jej rovnocenných občanov zdôrazňujem, rovnoprávnych štátov a rovnocenných občanov prináša život v mieri, stabilite, istote a bezpečí. Ak narážame na migračnú krízu tak problém riešme tam kde vznikol.

Máme Schengenský priestor, potrebujeme istotu, že naše spoločné hranice budú chrániť sily, ktoré to naozaj dokážu. Hovorí sa o akejsi európskej obmene FBI. Myšlienku nezavrhujem, ale potrebujem istotu, že to nebude zneužité. Mojím volebnym sloganom je: PUŠKÁR JE ISTOTA. V tomto prípade, istotu, že bezpečnostné služby budú spolupracovať a nie jedny pred druhými skrývať dôležité bezpečnostné informácie.

Myslím si, že najslabšie strážené hranice sú v Únii práve hranice pred populistickými, extremistickými, protisystémovými živlom, ktorých sila a vplyv narastajú. Pomôžte mi vyriešiť problémy, ktoré viem riešiť a som si istý, že to bude najlepšia najlepšia ochrana pred týmito silami.

Môžem mať tisíc a jednu poznámku na Bruselskú byrokraciu, jej vplyv a moc celkom iste musíme obmedziť. Ani to nevyvráti moje presvedčenie, že po fašizme, komunistickej diktatúre a divokých deväťdesiatych rokoch, členstvo v EÚ Slovensku prinieslo obdobie najdynamickejšieho rastu a rozvoja v jeho dejinách, zvyšovania životnej úrovne, investícií, zamestnanosti a svetovej prestíže. Boli sme nazývaný európskym tigrom.

Redaktor: Peter, ako chcete riešiť Vami uvedené problémy, keď právomoci poslancov europarlamentu su relativne obmedzené?

Puškár: Skôr si myslím, že europoslanci úmyselne nevyužívajú práva a kompetencie, ktoré majú. Túto politickú kultúru by som chcel zaviesť. Nakoľko Europoslanci majú veľké práva pri kontrole a vyšetrovaní rozkrádaní europskych peňazí.  Otázka skôr znie ako sa ako ich slovenskí europoslanci uplatňovali. Čo viete o ich práci. Nič, alebo takmer nič? Pritom majú dôležitú kontrolnú právomoc a povedal by som morálnu a občiansku povinnosť kontrolovať prácu inštitúcií EÚ, čerpanie eurofondov, dotácií, bezpečnsoti, korupcie a mnohých ďalších… Plnili si tieto úlohy? Pritom sú jediní čo si legitimitu získali priamo od občanov. Aká je ich spolupráca s národnými parlamentami. Ak ma občania zvolia ja sa týchto právomocí zodpovedne ujmem. Ja sa nemusím zodpovedať straníckým lídrom a centrálam som nezávislý kandidát na kandidátke SĽS Andreja Hlinku. Ja sa zodpovedám iba občanom, v to si môžete byť istý. Veď PUŠKÁR JE ISTOTA – spolu to dokážeme

Prejavte mi dôveru Vašim hlasom a som si istý, že ciele ktoré som si stanovil vo volebnom programe s Vašou podporou aj splním.

SPOLU TO DOKÁŽEME

Zdieľaj:
Peter Puškár
info@peterpuskar.sk