POSTOJ VOČI EURÓPSKEJ ÚNII

Eurovoľby sa na Slovensku budú konať v sobotu 25. mája 2019. Ľudia, ktorých si v nich voliči zvolia budú Slovensko zastupovať v Európskom parlamente najbližších päť rokov.

Kandidáti jednotlivý strán a koalícií majú rôzne názory na Európsku úniu. Všeobecne sa delia na euroskeptikov, federalistov/eurooptimistov a eurorealistov. Eurooptimisti chcú Európsku úniu ešte viac združenú, euroskeptici chcú z únie vystúpiť a eurorealisti vidia nedostatky, požadujú reformy a chcú fungovanie Európskej únie zlepšiť.

Prečo je eurorealizmus dobrý?

Eurorealisti považujú Európsku úniu za veľmi dôležitú, ale rovnako vnímajú aj jej nedostatky. Problémy chcú aktívne riešiť, pričom propagujú to, že únia musí členským štátom poskytovať základné istoty. Vo finančnom riadení, politickom smerovaní aj v bezpečnosti, eurorealisti presadzujú myšlienky silných národných štátov.

Čo ako eurorealista prinesiem do Európskeho parlamentu?

Vo fungovaní Európskej únie je vidieť viaceré nedostatky, ktoré sa však dajú odstrániť reformami štrukturálneho, personálneho aj finančného charakteru.
Často sa za príklad neefiktivity považuje fakt, že momentálne sídlia inštitúcie Európskej únie v dvoch mestách – v Bruseli a v Štrasburgu. Zamestnanci únie často chodia z jedného mesta do druhého, čo vytvára zbytočné náklady, ktoré by sa dali odstrániť zhromaždením všetkých inštitúcií v jednom meste.

Členmi v Európskej únii sú veľké ale aj malé štáty. Benefity a istoty, ktoré únia poskytuje by mali byť rovnako uplatňované vo všetkých členských krajinách. Napríklad v prípade finančnej podpory skrz eurofondy je dôležité zabezpečiť rovnomerné rozdelenie. Rovnako by to malo byť aj v oblasti politiky a bezpečnosti – vnútornej aj

Zdieľaj:
dusan@high5.sk
dusan@high5.sk