Podpora mladých rodín

Mladé rodiny sú dôležitou súčasťou spoločnosti. Aj preto sa im v rámci prerozdeľovania príspevkov či inej podpory venuje väčšia pozornosť.

Aktuálna situácia

Rodiny s deťmi v súčasnosti podporuje štát najmä finančne. Príspevky sú rozdelené na jednorazové a opakované v podobe štátnych sociálnych dávok.
Hlavným cieľom dávok je rodičom prispieť na výdavky spojené s narodením dieťaťa a pomôcť im s následným zabezpečením starostlivosti, výchovy a výživy.
Pri prerozdeľovaní štátnej podpory rodinám s deťmi sa nesleduje príjem rodiny, čiže každá rodina má prístup k rovnakému množstvu pomoci. Jedinou výnimku kedy sa prihliada aj na finančné pozadie danej rodiny je rozhodovanie o poskytovaní náhradného výživného.
Pomoc poskytovaná rodinám s deťmi je financovaná výlučne zo štátneho rozpočtu na základe systému štátnej sociálnej podpory, ktorá je upravovaná legislatívou, teda zákonmi.

Ako zlepšiť podporu mladých rodín?

Momentálne je v spoločnosti cítiť nedostatočné zvyšovanie rôznych príspevkov v rámci sociálneho systému. Tieto príspevky zahŕňajú príspevok na deti, materskú ako aj podporu pre sociálne slabšie rodiny. Toto zvyšovanie je dôležité presadiť najmä z toho dôvodu, že väčšia podpora pre mladé rodiny zabezpečí ich sebestačnosť, teda budú schopní vybudovať si zázemie.
Okrem príspevkov pre mladé rodiny je potrebné im poskytnúť aj viac možností čo sa týka uchádzania sa o rôzne projekty. Príkladom nám môže byť susedné Rakúsko, kde už dlhšie funguje podpora pre mladých do 30 rokov, ktorí získavajú dotáciu na zabezpečenie bytu pričom výška splátky je im počítaná podľa príjmu rodiny. Podmienky na podobné projekty máme aj na Slovensku, najprv však musia byť presadené v rámci legislatívy.

Zdieľaj:
dusan@high5.sk
dusan@high5.sk