ODSTRÁŇME SYNDRÓM “SVIATOČNÉHO VLASTENCA”

SYNDRÓM SVIATOČNÉHO VLASTENCA

SLOVENKY, SLOVÁCI !

     Prosím vás, nebuďte hrdí na svoju štátnu príslušnosť, na svoju identitu, len počas konania MS v hokeji ! Skutočnými a hrdými Slovákmi sa nikdy nestanete, tým, že si počas konania hokejových MS obalíte svoje autá slovenskou vlajkou a vyvesíte ju na svoje balkóny. Buďte hrdým vlstencom vždy a všade, za každých okolností.

     Nebuďte hrdinmi len vtedy, keď idete na námestia sledovať na veľkoplošných obrazovkách zápasy našich hokejistov a máte silné reči po vypití piva. Nebuďte zbabelci a slabosi, vyjdite na námestia so slovenskou vlajkou, vtedy, keď treba zabojovať za práva slovenského národa, keď sa treba postaviť proti zlu, bezpráviu a zločinu. Postavte sa tvárou tvár proti nespravodlivosti, diskriminácii, preberte zodpovednosť za svoje životy a životy svojich žien a detí, zabojujte, nečakajte na to, že to spraví za vás niekto iný. Buďte hrdinami pre svoje dcéry a synov, no vedzte, že tými hrdinami vás neučiní vlajka na aute, brada po kolená a účes „zaviazaného vreca“.

     Táto negatívna skutočnosť, realita dnešného Slovenska, nízky stupeň národného povedomia a národnej hrdosti, je alarmujúca. Je to výsledkom škodlivého, západného liberálneho vplyvu, smerníc EÚ a činnosti mimovládnych organizácií, ktorých zameraním je diverzná, rozkladná činnosť našej spoločnosti.

     Naša spoločnosť, náš školský a výchovný systém je cieľavedome kontaminovaný a zaplavený škodlivým, zlým liberálnym učením, hraničiacim s anarchiou, mylne vysvetľujúcim pojmy, sloboda – solidarita – humanita – vlastenectvo. Táto činnosť, okrem iných, je dávno naplánovaná ľuďmi, ktorých cieľom je zavedenie nového svetového poriadku -NWO, a ktorých cieľom je zničenie našej kultúry, našej identity. Uctievači Diabla, veľmi dobre vedia, že rozklad našej spoločnosti sa im môže najrýchlejšie podariť ovplyvnením školského, výchovno-vzdelávacieho systému. Pomocou peňazí, médií, internetu a televíznych staníc manipulujú mienku mládeže, masírujú, ovplyvňujú a manipulujú verejnú mienku.

Je zarážajúce, že táto činnosť je podporovaná ústavnými činiteľmi, vládou a parlamentom !

SILNÁ NÁRODNÁ VÝCHOVA – SILNÝ NÁROD !

     Naša spoločnosť potrebuje veľké zmeny, jednou z nich je aj zmena výchovno-vzdelávacieho systému, ktorý bude vychovávať našu mládež na základoch lásky, úcty, pokory. Mládež, ktorá bude hrdá na svoj pôvod, ktorá bude milovať svoju vlasť a ctiť predkov svojich.

     Nepotrebujeme „sviatočných vlastencov“, bez lásky k sebe samým a bez lásky k vlasti, jedincov bez duše, cti a svedomia.

     Ak do mňa vložíte dôveru a s vašou pomocou sa stanem vašim zástupcom v európskom parlamente, tak sa budem snažiť zo svojej pozície v EP, eliminovať tento škodlivý vplyv na národnú výchovu zo strany EÚ.

JUDr. Peter Puškár, kandidát – č. 11

na kandidátke

Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku

č.26

Zdieľaj:
Peter Puškár
steigauf@hsls.sk