Ochrana vonkajších hraníc

Keďže Európska únia združuje veľké spektrum štátov, venuje sa aj ochrane vonkajších hraníc svojho územia. Vnútroštátne hranice v súčasnosti zastrešuje Schengenský priestor, ktorý umožňuje voľný pohyb osôb a tovaru medzi štátmi, ktoré podpísali Schengenskú dohodu. Vonkajšie hranice sa môžu prekračovať len na hraničných priechodoch pričom v niektorých štátoch takýto presun zahŕňa aj kontrolu osôb a tovaru na hraniciach. Momentálne sú veľkým problémom pre zabezpečenie ochrany vonkajších hraníc Európskej únie imigranti z rôznych krajín.

Od roku 2015 v Európskej únii pretrváva medzinárodná  migračná  kríza, ktorá je spôsobená veľkým počtom imigrantov, či už ekonomických migrantov alebo utečencov, ktorí mieria do Európy. Migranti sa do centrálnych častí Európy dostávajú po dvoch hlavných migračných trasách – balkánskej a stredomorskej trase. Cieľom imigrantov sú zväčša štáty západnej a severnej Európy, predovšetkým Nemecko, Švédsko či štáty Beneluxu.

Aktuálna situácia a dopad na Európsku úniu

Podľa OSN tvoria drvivú väčšinu žiadateľov o azyl ľudia z krajín Blízkeho a Stredného východu – Sýrie, Afganistanu, Iraku, subsaharskej Afriky a západného Balkánu.
Azylový proces je však v mnohých krajín zdĺhavý, čím v mestách vznikajú menšie či väčšie „táboriská“ imigrantov.

Prečo je ochrana hraníc dôležitá?

Ochrana vonkajších hraníc Európskej únie je dôležité najmä preto, že môže efektívne zabrániť migračnej kríze. Okrem toho sa hraničné kontroly osvedčili v odhaľovaní čiernych obchodov či prevážania nelegálneho tovaru, napríklad drog, z územia jedného štátu na územia susedných štátov.

Ako posilniť ochranu hraníc?

Zlepšenie ochrany hraníc Európskej únie je možné prostredníctvom personálnych či finančných reforiem, na miestach kde súčasný systém zlyháva alebo nie je efektívny. Za zavádzanie takýchto reforiem je zodpovedný Európsky parlament ako aj jednotlivé štáty únie. Aktuálne sa problémy spôsobené prívalom imigrantov riešia najmä v európskych krajinách, do ktorých sa imigranti dostanú. K zlepšeniu situácie by mohlo viesť skoršie riešenie nedostatkov, hlavne v krajinách, v ktorých vznikli.

Zdieľaj:
Peter Puškár
printovagrafika@gmail.com