Návrh tém do Eurovolieb 2019

Ako úniu čo najviac využiť na riešenie našich problémov

 

 1. Zdravé potraviny, zdravé životné prostredie, ekologický rast

– zakázať dovoz potravín na Slovensko, aj iných tovarov druhej triedy, zaviesť v rámci školstva deťom od útleho veku dôležitosť separovania odpadu.

2. Slovensko v EÚ

-presadzovať záujmy malých krajín, dôsledne záujmy Slovenska v EU, najmä poľnohospodárstvo a digitalizáciu (smart riešenia) Slovensko by mohlo byť pilotným projektom smart riešení, byť na špičke digitalizácie.
–  zrušiť nevyrovnanosť podmienok farmárov iných krajín voči Slovensku v rámci dotácií.
– sprísniť trestnoprávne dôsledky zneužívania poľnohospodárskych eurofondov.

3. Ekonomika

– držať voľný trh s voľným pohybom pracovných síl s rovnakými podmienkami!, občan Slovenska musí mať v Nemecku tie isté podmienky ako Nemec –  mzdové aj sociálne.
– absolútne sa sústrediť na pripravovanú dohodu s USA. EÚ momentálne rokuje s USA o vytvorení obchodného bloku. Po uvedení   do platnosti pôjde o najväčší obchodný blok na svete.  Na tomto je možné stavať budúce projekty.
– sústrediť sa rovnako na Rusko a Čínu

3. Ochrana vonkajších hraníc

– Imigrantské vlny zachytávať ešte pred pobrežím. Posilniť ochranu finančne, aj personálne pred obchodovaním s drogami. Riesit problémy v krajinách kde vznikli.

Zdieľaj:
Peter Puškár
printovagrafika@gmail.com