Kňaz Marián Kuffa bojuje proti produktom demokracie, ale zároveň podporuje kresťanskú demokraciu.

     Nedá mi nevyjadriť sa ku kňazovi Mariánovi Kuffovi, lebo celkom nerozumiem jeho krokom. Na jednej strane bojuje proti všetkým zlým vplyvom demokracie, hraničiacej s anarchiou a na strane druhej demokraciu podporuje. Pokladám ho za, skutočného kresťana, ktorý by mal vedieť, že kresťanstvo je pre demokraciu nepohodlným.

Pred demokraciou vystríhal už pred 2500 rokmi, veľký mysliteľ Sokrates, ktorý ju definoval takto:

Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia, alebo oligarchia“

     Veľký mysliteľ Sokrates, vystihol demokraciu svojím výrokom už pred 2500 rokmi a veru mal pravdu. V demokracii sa úchyláci dožadujú úchýlných nadpráv, zvrátenosti, nemorálnosti, prezentované chorými bezduchými ľuďmi. Demokracia podporuje zničenie rodiny, z mužov urobila slečny a ženy chcú byť mužmi. Demokracia podporuje gender ideológiu, LGBTI, duševné mátohy, choré, nemorálne, požaduje pre nich nadpráva. Demokracia na celej čiare bojuje proti láske, prirodzeným zákonom, normálnosti, slušnosti a logike. Proti morálnym princípom a zásadám.

      Demokracia stavia určité etniká, národy, nad tie druhé, ochraňuje ich a požaduje pre nich nadpráva. Choré jedince, ktoré majú problém s určením svojho pohlavia, ktoré sa priečia normálnosti a prirodzeným zákonom, by mali žiť v izolácii, ďaleko od ľudí, ale demokracia, im naopak zaručuje nadpráva.
Vládnu nám despotovia, úžerníci, teplo milujúci muži(slečny), sodomiti, mamoniti, zločinci, podvodníci a zradcovia. Toto je skutočná tvár demokracie.

Demokracia stavia nad hodnotu človeka, ľudského života, zdravia, rodiny a lásky ->> hodnotu peňazí, zisku, moci, biedy a utrpenia.

      Ďalšia veľká pravda o demokracii je, že ona sa nikdy nemala rada s kresťanstvom. V živote Ježiša Krista, jeho apoštolov, v dejinách Cirkvi a kresťanstva, nič nesvedčí o nejakej demokratickej inšpirácii. Naopak, neomylný hlas autority, hierarchie a rádu sprevádzal tieto dejiny od počiatku. Demokracia je zhubný nádor na tele kresťanstva, liberálnym satanským implantátom, ktorý nivočí telo kresťanstva už od 18. storočia. A preto, keď niekto o sebe tvrdí, že je kresťanský demokrat, tak to môže rovno povedať, že je pokrytec, klamár a farizej. S prirodzených dôvodov nemôže byť skutočným kresťanom a celým srdcom úprimným v Boha veriaci človek.

Demokracia vzala ľuďom vzájomnú úctu, rešpekt, cit pre spoluzodpovednosť. Demokracia vzala ľuďom lásku, vzala ľuďom dušu, svedomie a česť.

Vraj demokracia nie je ideálna ale nič lepšie sme nevymysleli už dávno neplatí. Akurát tí, ktorí môžu o implementácii toho lepšieho rozhodnúť sa o to nezaujímajú Nie nemyslím teraz politikov, tým demokracia vyhovuje. Myslím teraz nás ľudí, ktoré jediní majú moc urobiť to aby lepšie žili. Preto som sa rozhodol aspoň medzi blízkymi zlepšiť život tým ktorým môžem.

Zdieľaj:
Peter Puškár
steigauf@hsls.sk