JEDNA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA – ŠTÁTNA, STAČÍ !

     V jednom z článkov, som písal o manipulácií ľudského myslenia, kde je spomenuté, že jednou, z veľmi účinných metód, je vyvolávanie strachu. Túto metódu, použil súdruh Fico(ako mnoho krát)v súvislosti s témou, o zdravotných poisťovniach. Išlo vtedy o to, že sa viedla diskusia o tom, že by mala byť na Slovensku, jedna štátna zdravotná poisťovňa. Súdruh Robert sa vyjadril v tom zmysle, že takýto proces by stálo Slovensko ťažké milióny, ktoré by museli Slováci zaplatiť, ostatným komerčným zdravotným poisťovniam.

     Metóda strachu zabrala, poisťovne ostali a naďalej môžu okrádať slovenský národ, Slováci môžu aj naďalej nalievať milióny do poisťovní, platiť luxusný život majiteľom, riaditeľom, členom predstavenstiev a dozorných rád. Brutálny, kapitalistický systém, sa aj v tomto smere teší, z práce ľudí a jeho poslušnosti, ale i ľahostajnosti !

     Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, je za to, aby bola na Slovensku, jediná štátna zdravotná poisťovňa a komerčné by slúžili len na pripoistenie. Takto by boli uchránené milióny eur, z peňazí slovenského národa a boli by použité na to, na čo sú určené.

     Boli by použité na to, čo je napísané v Ústave SR o zdravotníctve. Oblasť zdravotníctva, je tiež jednou z tém, ktorú treba akútne riešiť a zmeniť, tak, aby bol národ spokojný a nie, aby sa aj na úkor zdravia národa, obohacovali zločinci. Musíme tu mať jednu štátnu zdravotnú poisťovňu a v tejto súvislosti, aj účinný kontrolný mechanizmus, ktorý zabráni korupcii a osobnému obohacovaniu sa ľudí, zamestnaných v tejto poisťovni, farmapriemysle atď.

záujem zdravotných poisťovní je obchod a nie úprimný záujem o poistencov

      Zdravotné poisťovne nezastupujú, ako sa propaguje, záujmy poistencov, ale záujmy medicínskej mašinérie, ktorej súčasťou sú.

     Čím väčší dopyt po zdravotníckych výkonoch (t. z. čím horšie zdravie národa a čím viac klamu medicínsky priemysel dokáže presadiť), tým vyššie sú odvody poistencov. To vytvára dobre platené pracovné miesta v zdravotných poisťovniach. Pretože čím viac výkonov zdravotných poisťovní je nárokovaných a čím vyššie sú odvody, o to viac pracovní-kov pracuje v správe poisťovní a tým vyššie sú ich platy. Zdravotné poisťovne preto na rozdiel od toho, čo sa oficiálne tvrdí, vôbec nemajú záujme na tom, udržiavať nízku chorobnosť obyvateľstva a nízke sadzby odvodov.

     Slováci, nebuďte len sviatočnými vlastencami, nespojte sa na námestiach len vtedy, keď hrá zápas slovenská hokejová reprezentácia, ale príďte na námestia vždy, keď sa jedná o vás, o vaše životy, vaše zdravie. Zabojujte za svoje práva, za spravodlivosť, za lepšiu životnú úroveň, za lepšie zdravotnú starostlivosť, za bezpečnosť a lepšiu budúcnosť vašich detí.

     Nenechajte sa donekonečna klamať a zastrašovať, vo vás národ slovenský je sila, je ohromná sila a až sa spojíte, tak to bude sila neprekonateľná. Sila jednotného, sebavedomého a hrdého slovenského národa, porazí akýkoľvek zločinecký systém, ktorý mu chce škodiť, škodí, alebo ho zničiť.

Zdieľaj:
Peter Puškár
steigauf@hsls.sk