História eura v skratke

Prvotné myšlienky zavedenia spoločnej európskej meny sú známe už z konca Prvej svetovej vojny. Vznik nových národných štátov po roku 1929 priniesol otázku hospodárskej i menovej únie na pozadí zvýšeného hospodárskeho rozdelenia. Po zjednotení Európy v prvej organizácií, ktorá bola predchodcom dnešnej Európskej únie, v Európskom spoločenstve pre uhlie a oceľ z roku 1951, začala myšlienka spoločnej meny naberať reálne kontúry.

Už v roku 1979 vznikol Európsky menový systém (EMS), ktorý stanovil výmenné kurzy na Európsku menovú jednotku, účtovnú menu na stabilizáciu výmenných kurzov. Vznikol tiež Európsky fond pre menovú spoluprácu. Postupne Európska komisia podnikala kroky k spusteniu spoločnej meny. Vznikol Európsky menový inštitút, ktorý bol predchodcom Európskej centrálnej banky. Maastrichtská zmluva z roku 1992 predurčila vznik spoločnej európskej meny najneskôr na rok 1999, kedy sa stanovili kurzy na prepočet mien členských štátov v pomere ku mene euro. Európska menová jednotka sa po mnohých krokoch v tomto roku pretransformovala na virtuálne EURO. Bankovky a mince vstúpili do obehu v roku 2002. Prvými štátmi, ktoré platili eurom boli Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko a Grécko. Tieto štáty spolu s ostatnými, ktoré postupne prijali spoločnú menu tvoria tzv. eurozónu.

Jednotná mena mala priniesť stabilitu a istotu spotrebiteľom i obchodníkom. Je prínosom pre cestujúcich krajinami Únie, ktorí nestrácajú na výmenných kurzoch. Platby a preprava tovaru v rámci členských štátov sú spoľahlivejšie, rýchlejšie a nepochybne lacnejšie. Euro má za cieľ minimalizovať riziká kolísania cien.

Slovensko vstúpilo do eurozóny presne po desiatich rokoch od prvého zavedenia eura. Európsky parlament odhlasoval vstup Slovenskej republiky do eurozóny k 1. januáru 2009. Pripomíname si teda 10 rokov spoločnej meny na Slovensku a 20 rokov eurozóny.

Zdieľaj:
Peter Puškár
printovagrafika@gmail.com