Financovanie EU

Rozpočet EÚ je financovaný z rôznych zdrojov, najmä z príspevkov všetkých členských štátov. Výška príspevku závisí na veľkosti štátu ako aj na hrubom domácom produkte. Prostriedky z rozpočtu sa používajú na rôzne ciele, od zlepšovania životných štandardov, cez výskum a rozvoj technológií až po investovanie do chudobnejších regiónov.

Riadenie financií v Európskej únii

Najdôležitejšou inštitúciou v Európskej únii v spojitosti s financiami je Európska centrálna banka. Táto banka riadi menovú politiku, euro a udržuje stabilné ceny.

Členovia Európskeho parlamentu majú právo rozhodovať o finančných záležitostiach, a teda ovplyvňovať finančné riadenie celej Európskej únie.

Menová politika

Menová politika súvisí s menou, ktorá sa používa na danom území. V Európskej únii ide teda o menu, ktorú používajú jednotlivé štáty. Väčšina členských štátov dnes používa euro.

Hoci euro znižuje náklady potrebné na zmenu meny alebo rozdiely v cenách, má aj niekoľko nevýhod. Za hlavnú nevýhodu spoločnej meny sa často považuje strata nezávislej menovej politiky štátu, ktorý euro prijal. Súvisí to najmä s tým, že tento štát je ovplyvňovaný rozhodnutiami Európskej centrálnej banky, prípadne väčších štátov.

Šedá ekonomika

Do šedej ekonomiky sa zaraďujú všetky finančné operácie, ktoré nejakým spôsobom porušujú alebo obchádzajú všeobecne platné pravidlá. Ide teda o peniaze, ktoré sa nezdaňujú. Šedá ekonomika funguje najmä cez platby v hotovosti.

Problém nezdanených peňazí

Aktuálnou výzvou Európskej únie je nájsť spôsoby ako zamedziť obehu peňazí v šedej ekonomike, a teda ich vrátiť späť do normálneho obehu, aby boli zdaniteľné. Odhaduje sa, že v šedej ekonomike je momentálne 300 miliárd eur v rámci celej Európskej únie. Ak by sa túto situáciu podarilo zmeniť, určite to zlepší finančnú situáciu v únii.

Zdieľaj:
Peter Puškár
printovagrafika@gmail.com