Ekonomika

Ekonomika Európskej únie patrí medzi veľmi dobre rozvinuté ekonomiky sveta. Momentálne jej patrí druhé miesto z hľadiska kúpnej sily. Radí sa teda medzi najväčšie ekonomiky v celosvetovom meradle.

Ekonomická situácia v Európskej únii

V Európskej únie funguje voľný trh, ktorý umožňuje voľný pohyb ľudí aj tovaru. Má viacero výhod, ako napríklad prechody hraníc bez hraničných kontrol, ale aj niekoľko slabších miest. Často sa spomínajú sociálne a mzdové podmienky, ktoré nie sú pre ľudí žijúcich v iných krajinách únie vždy rovnaké. Cieľom Európskeho parlamentu by preto malo byť zabezpečenie toho, že tieto rozdiely sa zmenšia až úplne zaniknú. Tým budú podmienky pre všetkých občanov v rámci Európskej únie rovnaké.

Budúcnosť ekonomiky

Aktuálnou témou Európskej ekonomiky je pripravovaná dohoda s USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve. Dohoda by zaviedla voľný trh, teda pohyb ľudí aj tovaru, medzi úniou a USA. Táto dohoda prinesie obom stranám posilnenie pozícií medzi silnými ekonomika sveta. Na Slovensko zase prinesie nové podnikateľské príležitosti a posilní ekonomiku. Keďže by išlo o najväčší obchodný blok na svete, určite by tu vznikol priestor aj pre ďalšie zaujímavé projekty.
Na nadväzovaní partnerstiev by však Európska únia mala pracovať aj smerom na východ. Medzi silné ekonomiky totiž patrí aj Čína či Rusko. Napriek tomu že v súčasnosti podnikla Európska únia sankčné opatrenia voči Rusku, táto krajina stále zostáva pre úniu štvrtým najdôležitejším obchodným partnerom.
Čo sa týka spolupráce s Čínou, Európska únia je už teraz jej najväčším obchodným partnerom. Tento vzťah teda treba upevniť a zintenzívniť aj v otázkach globálnych problémov. Týmto krokom by sa ekonomika únie a aj samotného Slovenska znova posilnila.

Zdieľaj:
Peter Puškár
printovagrafika@gmail.com