Za posledných dvadsať rokov sa slovenská spoločnosť nedočkala spravodlivej, ľudskej a nekorupčnej vlády. Od vzniku Slovenskej republiky, už od 90-tych rokov, bojujeme za pravú slovenskú a demokratickú spoločnosť bez predsudkov a s riešeniami, ktoré by krajine priniesli prosperitu a ekonomickú stabilitu.

Otázne je, či krajina pocítila za niektorého z premiérov zmenu a pokrok, či krajina a jej občania pocítili, ženiektorej vláde na jej osude záležalo a že nešlo len o stranícke nabaľovanie sa. To je zrejme otázka, ktorú je potrebné smerovať k občanom. A práve o nej budú predčasné parlamentné voľby. Budú o odpovedi občanov na otázku, akú vládu chce, akej bude môcť dôverovať a ktorá strana má silu priviesť Slovensko k prosperite.

V polovici roku 2010 prešla slovenská polícia a jej zbor na úplne iný systém hodnotenia a teda aj výkonu práce jej jednotlivých príslušníkov.

Túto zmenu inicioval šéf policajného zboru, Jaroslav Spišiak, dosadený ministerstvom vnútra, jej  šéfom Danielom Lipšicom. Nový systém priniesol mnohé zmeny, no veľa policajtov ho odmietalo a kritizovalo. Spišiak ho zaviedol na základe vzoru Veľkej Británie, kde je podľa neho policajt najváženejšie povolanie. Rovnaký výsledok by mal byť vraj onedlho už aj na Slovensku, aspoň to je najbližší cieľ. Policajti sú podľa tohto systému aj hodnotení a závisí od toho, akí sú šikovní a aká je ich práca efektívna. Ak sa snažia, môžu mať vyšší plat a môžu dosiahnuť aj kariérny postup. Policajti sú štvrťročne hodnotení ako neuspokojiví, uspokojiví alebo viac uspokojiví. Ak sú neuspokojiví, prídu o prémie a príplatky, dokonca môžu byť preradení na nižšiu pozíciu. Dnes, po dvadsiatich rokoch fungovania polície, kedy fungovala formou, ktorá podľa mnohých odborníkov bola finančne náročná pre štát, počas výkonu práce jej príslušníkov ich zrejme dostatočne nemotivovala, a tak jej občania Slovenska až tak nedôverovali, ako by bolo potrebné. Veci sa asi pohli k lepšiemu, no v systéme sú naďalej medzery a niektoré veci je nutné pozmeniť. Je nevyhnutné zabrániť tomu, aby boli členovia policajného zboru podplatiteľní, skorumpovaní či ovplyvniteľní politickou mocou. Príslušníci policajného zboru by jednoznačne mali mať záujem o zlepšovanie stavu slovenskej spoločnosti jej dekriminalizáciou, mali by mať záujem o vyvolanie pocitu dôvery, istoty a bezpečnosti u občanov Slovenska.

Peter PuškárDostupné školstvo pre každého Vzdelaní občania sú budúcnosťou a rozumom tohto štátu. Tvoriť a budovať spoločnosť, ktorá je vzdelaná a rozhľadená, je základom dobre fungujúceho demokratického zoskupenia. Keďže vzdelanosť môžeme priamo tvoriť a ovplyvňovať, je na nás, ako nadstavíme školský systém tak, aby mal každý občan právo na vzdelanie. Mojim cieľom je ústavne zaručené právo na bezplatné vzdelávanie od základného, cez stredné až po vysokoškolské. Vytvorme spolu také školstvo, v ktorom je budúcnosť nášho štátu, kde vzdelaní ľudia sú jeho základným kameňom.

Súčasný stav spoločnosti je zúfalý. Nejde len o Slovensko, ide i o celú Európu či svet. Západná civilizácia je konzumná a ničivá, ľudia sa snažia byť nezávislí čo mnohokrát smeruje k nenávisti, odmietavým postojom či antisemitizmu. Život jednotlivca je čoraz ťažší a náročnejší. Každý sa snaží zarobiť čo najviac peňazí a mať všetko čo chce alebo, inak povedané, šťastie. Dnes už málokto myslí na hodnoty, ktoré boli pre ľudí smerodajné pred dvadsiatimi či tridsiatimi rokmi. V súčasnosti sa skôr ľudia snažia zbohatnúť, nadobudnúť čo najväčší majetok a užívať si život. Či už tvrdou prácou alebo nekalým spôsobom. Tí, čo veľa pracujú, zabúdajú žiť a zabúdajú, prečo chceli pracovať. Peniaze mali byť prostriedkom pre lepší a plnohodnotnejší život bez čakania na výplatu, no stali sa potrebou a nevyhnutnosťou, bez ktorej si už v spoločnosti nepripadajú dôležití. Na druhej strane sú tu ľudia, ktorí chcú získať peniaze čo najrýchlejšie bez ohľadu na spôsob a dôsledky. Títo majú potom nepriaznivý vplyv na zdravú a prosperujúcu spoločnosť. Otázka je jasná: akým smerom sa uberá dnešný svet? Chceme v ňom zotrvať v stave, v akom je dnes, alebo chceme skúsiť podniknúť zmeny k lepšiemu prostredníctvom reorganizácie spoločnosti?