Bezvládie?

Bezvládie je pojem, ktorý mnoho z nás používa často v bežnom živote. Predstavuje chaos, zmätok, neorganizovanosť a stres. Je to niečo, čomu sa zrejme každý snaží vyhnúť, pokiaľ takýto stav nevyhľadáva. Aký pocit máte zo súčasného stavu spoločnosti a organizovanosti na Slovensku zo strany štátu? Strata istôt, zamestnania, strata dôvery a obavy z budúcnosti. Tak sa asi cíti väčšina ľudí, keďže je nútená vychádzať do ulíc vyjadriť svoj nesúhlas.

Dnes nevieme, čo s nami bude o týždeň či o mesiac. Čo ak vypláva na povrch ďalšia Gorila alebo Sasanka? Alebo nebodaj ďalšie zviera? Ako máme veriť týmto politikom? To sa nás pýtajú ľudia počas ciest po Slovensku. Rovnaké obavy máme aj my. Je potreba nových čestných ľudí ktorí dokážu zabezpečiť zmenu. Takí ktorí dokážu zabezpečiť program a systém, ktoré prinesú právo, morálku a spravodlivosť. Dôverujú, majú istotu, že to má zmysel a že veci sa zmenia k lepšiemu. Rovnako chceme, aby ste zasa postupne verili aj vy.
Bojíme sa bezvládia, bojíme sa, že systém, ktorý bol zabehnutý sa bude rúcať a spolu s ním aj naše peniaze a životné úspory. Máme strach, že spoločnosť sa po voľbách, ktoré tu máme už o mesiac, bude pomaly rúcať, zase si budú mocní kupovať právo a spravodlivosť bude nielen slepá ale aj chromá. Ak si spomeniete na to, aké boli tie dva necelé roky, keď sme tu mali vládu pravicových strán, zistíte, že váš strach možno pramení z nej. Z jej sporov a hádok, ktoré neustále prinášali médiá na verejnosť. Z jej chuti niečo zmeniť, s čím tieto strany prichádzali do parlamentu, z ktorej sa stala len masa nesplnených a prázdnych sľubov. A nielen z uplynulej vlády možno pramení váš strach. Možno, rovnako ako náš pramení z vlád predchádzajúcich, pretože ani tie neboli o nič lepšie. Keď boli pri moci červení, rozkrádalo sa viac, ako sa spomína v Gorile. Keď boli pri moci HZDS-áci, tunelovalo a privatizovalo sa tak, že by na to jeden spis SIS nestačil. Nanešťastie je to tak, a práve z týchto vlád pramení náš strach. Ako máme veriť, že tá ďalšia, nová vláda, ktorú tu budeme mať po marci, bude lepšia?
Neveríme, a preto navrhujeme zmenu. Nechajme už dôveru, toľkokrát sklamanú a potopenú, voči zaužívaným stranám. Skúsme sa pozrieť na perspektívu do budúcna, na to, ako by mohla budúca vláda vyzerať spolu so stranami, ktorým môžeme dôverovať a v ktorých slová môžeme veriť. Nechceme prehnité, skorumpované, rozpredané, internetové, marketingové, na poslednú chvíľu kúpené či nástenkové strany. Chceme novú reprezentáciu, ktorá zabezpečí, že sa už viac neukáže toľko hnusu. Chceme vládu pod kontrolou občanou, o pôsobení ktorej budeme môcť rozhodovať aj my. Chceme, aby peniaze, ktoré majú teraz naši politici v rukách, aby sme mohli kontrolovať to, čo s nimi robia, aby sme do toho mohli zasahovať. Chceme zmenu!
Bezvládie nastolené bude ak sa nevytvorí silná vláda, ktorá poskytne občanom pomocnú ruku vo chvíľach, keď to budú potrebovať. Práve tohto stavu sa bojíme, a preto navrhujeme úplne nový spôsob vládnutia – priamu demokraciu. Dôležitá je vláda s takými právomocami, ktoré budú znamenať možnosť ľudí hovoriť do vládnutia a kontrolovať verejné financie – naše peniaze. A takýto spôsob vládnutia musí byť zakotvený v ústave a v právnych normách, a preto navrhujeme zásadné zmeny v systéme.
Tak diskutujem o ústave prostredníctvom všeľudovej debaty a navrhnime podľa nej zmeny v obsahu ústavy a predložíme ju na schválenie vám, občanom, formou všeľudového hlasovania – referenda. Je potrebné, aby sme na uskutočnenie takéhoto cieľa pripravili návr referendového zákona, v ktorom budú stanovené jednotné pravidlá ľudového hlasovania na úrovni obcí, okresov, štátu.
Navrhujeme, aby volebné zákony mali jednotné pravidlá pre všetky voľby vo vnútri štátu, pričom jednotlivé voľby môžu byť spájané. Výnimku môžu tvoriť iba voľby týkajúce sa medzištátnych zoskupení, ako napríklad Európska únia. Volebné akty môžu byť termínovo a organizačne spájané s referendovými. Myslíme si, že všetky voľby by mali byť priame a voliť by sa mali jednotliví občianski kandidáti. Priamymi voľbami by sa obsadzovali všetky funkcie poslancov samospráv na všetkých úrovniach a právo kandidovať by mal mať každý občan. Priamymi voľbami budú volení aj vedúci všetkých štátnych a verejných orgánov, z kandidátov, ktorí splňujú predpísané kritériá pre zastávanie tej-ktorej funkcie, vrátane orgánov súdov, prokuratúry a polície. Kandidovať budú môcť občania nezávisle, môžu ich však na funkcie pripravovať a navrhovať politické strany alebo iné občianske zoskupenia.
Žiadna politická strana, či iné zoskupenie občanov, nesmie mať vo voľbách privilegované postavenie, vo vzťahu ku konkrétnemu občanovi a pre voľby do celoštátneho zákonodarného orgánu budú vytvorené viaceré volebné obvody, ako sú napríklad dnešné okresy.
Strana PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ si myslí, že jedine týmto spôsobom bude môcť byť naplnená spravodlivá spoločnosť na Slovensku a že jedine takto sa dá zabrániť bezpráviu a bezvládiu v slovenských uliciach. Jedine vtedy, ak občania budú cítiť, že sú pre štát a jeho fungovanie dôležití, jedine vtedy budú  politici rešpektovať pravidlá a právne normy platné pre všetkých.
Zabráňme bezvládiu po marci 2012 spoločnými rozumnými rozhodnutiami a spoluprácou občana so štátom. Zabráňme bezvládiu spoločne!

Zdieľaj:
PP
lucia@peterpuskar.sk