ASPEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE, KTORÉ SA DAJÚ ZLEPŠIŤ

Európska únie je skvelým projektom, no má niekoľko nedostatkov, ktorým sa treba venovať. Eurorealisti tieto problémy priamo pomenúvajú a chcú riešiť. Preto sa v nasledujúcich paragrafoch budeme venovať tým najväčším nedostatkom a aj tomu, ako sa dajú riešiť.

Ochrana vonkajších hraníc

Súčasný systém ochrany hraníc si vyžaduje zlepšenie. Od roku 2015 prebieha v únii migračná kríza, a práve tomu by sme mali predchádzať. Oveľa lepšie ako riešenie problémov už v únii, je zameranie sa na krajiny, v ktorých vznikajú.
Problémom je však aj čierny obchod, teda preprava nelegálneho tovaru, akým sú napríklad drogy. Európsky parlament sa musí venovať aj tejto oblasti,  aby sa problémom predchádzalo.

Financovanie Európskej únie

Keďže rozpočet Európskej únie je financovaný najmä z príspevkov členských štátov, veľké množstvo peňazí sa do členských krajín aj vracia. Zefektívniť však treba spôsob prerozdeľovania týchto financií, aby sa nestávalo, že niektorá krajina dopláca na inú. Rovnako je dôležité posilnenie eura, čím bude rásť domáca ekonomika ako aj ekonomika únie.
Súčasná menová politika nefunguje, tak ako by mohla, takže je potrebné prehodnotiť jej nasmerovanie. Jednotná daň v rámci celej Európskej únie však nie je odpoveďou a viac by sme sa mali zamerať na eliminovanie šedej ekonomiky.
Podľa odhadov koluje v šedej ekonomiky v celej únii až 300 miliárd eur. Preto sa musíme viac zamerať na odstránenie korupcie a nelegálnych obchodov.

Slovensko v Európskej únii

Slovensko je v Európskej únii od roku 2004, pričom patrí medzi menšie štáty.
Aktivita v rámci zoskupenia V4 nám však priniesla už nejaké výsledky, a preto je veľmi dôležité pokračovať v spolupráci s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom. Rovnako by nám však pomohla spolupráca s Rakúskom, Slovinskom a inými stredoeurópskymi krajinami, keďže by sme tak vedeli viac ovplyvniť európsku politiku.
Našimi silnými doménami sú poľnohospodárstvo a digitalizácia, takže by sme sa mali orientovať týmto smerom. Nemusí však ísť iba o bežné projekty, ale aj o pilotné, napríklad v oblasti smart riešení, ktorá v únii ešte nie je rozvinutá.

Eurofondy

Systém, ktorý sa aktuálne používa v prípade eurofondov nie je vždy efektívny, a teda si vyžaduje reformu. Zmeniť by sa mal spôsob prijímania aj rozdeľovania eurofondov. Je potrebné sprehľadniť legislatívu a zjednodušiť prístup k eurofondom.
Kohézna politika, ktorá sa zameriava na znižovanie regionálnych rozdielov tiež nefunguje úplne bezchybne. V tomto prípade pomôže spolupráca menších štátov na spoločných cieľoch.
Keďže až 80% verejných financií pochádza z eurofondov, na predchádzanie korupcie je potrebné zriadenie nezávislého kontrolného orgánu. Faktom je, že Slovensko nedokáže využiť eurofondy v celom objeme, ale lepší systém by tomu určite pomohol.

Ekonomika

V únie funguje voľných trh s pohybom pracovnej sily aj tovaru, a tak by to malo zostať.
Podmienky pre občanov by sa ale mali zjednotiť, pretože momentálne majú niektoré štáty nastavení systém tak, že nie je rovnako prospešných pre zahraničných pracovníkov ako pre domácich.
V rámci svetovej politiky, sa musíme sústrediť na pripravovanú dohodu s USA, ale zároveň rozširovať kontakty aj do iných častí sveta, aby sme mali na čom v budúcnosti stavať projekty.

Zahraničná politika Európskej únie

Momentálne je zahraničná politika Európskej únie nejednotná, keďže lídri sa častokrát nevedia zhodnúť na dôležitých otázkach.

Politika takého veľkého zriadenia, akým únia je, by však mala byť jasná, objektívna, zameraná na aktuálne problémy no aj s víziou do budúcna.

Zdieľaj:
dusan@high5.sk
dusan@high5.sk