Ekonomika Európskej únie patrí medzi veľmi dobre rozvinuté ekonomiky sveta. Momentálne jej patrí druhé miesto z hľadiska kúpnej sily. Radí sa teda medzi najväčšie ekonomiky v celosvetovom meradle. Ekonomická situácia v Európskej únii V Európskej únie funguje voľný trh, ktorý umožňuje voľný pohyb ľudí aj tovaru. Má viacero výhod, ako...