Moje vyjadrenia, k trom pilierom súdruha Lajčáka, ktoré sú postavené na strachu a klamstve. Tri piliere zahraničnej politiky Podľa Lajčáka naša zahraničná politika musí byť postavená na troch pilieroch. Tým prvým je európsky pilier, ktorým je naše členstvo v Európskej únii. Druhým je bezpečnostný pilier a tým...

Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým! (Izaiáš kapitola 5, verš 20)      Mám osobnú skúsenosť s tým, že na Slovensku, v súvislosti so slobodou prejavu, respektíve s uplatňovaním ľudských, ústavných práv a slobôd,...