Prestaňme načúvať klamnej, západno – liberálnej propagande a jej poskokov typu pavián Stanke, ktorí vrieskajú o tom, že odmietame Európu, že sme protieurópsky, že sú nám európske hodnoty cudzie. My si plne uvedomujeme, že sme od veky vekov súčasťou Európy a vždy budeme, že...