Jednou z výhod členstva v Európskej únii je možnosť čerpania eurofondov, teda finančných prostriedkov, ktoré slúžia na vyrovnávanie regionálnych rozdielov medzi členskými krajinami Európskej únie. Proces funguje ako 7-ročný cyklus, pričom momentálne beží obdobie 2014-2020. Kohézna politika a fondy Cieľom kohéznej (regionálnej) politiky je znižovanie regionálnych rozdielov s cieľom...

V roku 2004 sa konalo najmasovejšie rozšírenie Európskej únie, keď do nej vstúpilo až desať nových štátov naraz. V skupine štátov, ktoré doplnili úniu, bolo aj Slovensko. V únii teda pôsobíme už desať rokov. V nasledujúcich odstavcoch sa bližšie pozrieme na to, aké postavenie má Slovensko v rámci únie a ako...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] V rámci programu Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020 Slovensko stihlo vyčerpať viac ako 3 miliardy eur. Európsky parlament však schválil pre Slovenskú republiku viac ako 15 miliárd eur! Európska únia prerozdeľuje peniaze do 5 fondov. Ide...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] Prvotné myšlienky zavedenia spoločnej európskej meny sú známe už z konca Prvej svetovej vojny. Vznik nových národných štátov po roku 1929 priniesol otázku hospodárskej i menovej únie na pozadí zvýšeného hospodárskeho rozdelenia. Po zjednotení Európy v prvej organizácií,...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] Keďže Európska únia združuje veľké spektrum štátov, venuje sa aj ochrane vonkajších hraníc svojho územia. Vnútroštátne hranice v súčasnosti zastrešuje Schengenský priestor, ktorý umožňuje voľný pohyb osôb a tovaru medzi štátmi, ktoré podpísali Schengenskú dohodu. Vonkajšie hranice sa môžu prekračovať...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] Európska únia prerozdeľuje peniaze cez Európske investičné a štrukturálne fondy, tzv. eurofondy, do 28 členských krajín. Tam kde prúdia peniaze, je potrebné zabezpečiť kontrolný orgán. Na tento účel bol v roku 1999 zriadený Európsky úrad pre boj proti podvodom. OLAF,...

Rozpočet EÚ je financovaný z rôznych zdrojov, najmä z príspevkov všetkých členských štátov. Výška príspevku závisí na veľkosti štátu ako aj na hrubom domácom produkte. Prostriedky z rozpočtu sa používajú na rôzne ciele, od zlepšovania životných štandardov, cez výskum a rozvoj technológií až po investovanie do...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] Ako úniu čo najviac využiť na riešenie našich problémov    1. Zdravé potraviny, zdravé životné prostredie, ekologický rast – zakázať dovoz potravín na Slovensko, aj iných tovarov druhej triedy, zaviesť v rámci školstva deťom od útleho veku dôležitosť separovania odpadu. 2. Slovensko...

Suverénne vyhrala prezidentské voľby. Protikandidáti oveľa skúsenejší v politike, ľuďom oveľa známejší v súboji o prezidentské kreslo pohoreli. Hlavne strana SMER – SD ani kandidátom Šefčovičom nezvrátila postupne, ale isto krachujúcu stranu. Čaputová využila úpadok Roberta Fica a systémom neútočnej mierumilovnej kandidátky oslovila okolo milióna...

Chcete predčasné voľby? A čo preto robíme? Politické strany sa iba naďalej hádajú namiesto toho, aby sa zamysleli nad tým čo spravili. Predvolebné sľuby, ako sa ukazuje, sú odteraz len prázdne reči, predvolebné prieskumy sú len súčasť predvolebnej kampane podľa toho kto viac zaplatí „štandardnej“ prieskumnej...