NEspravodlivé a NEprávne Slovensko

Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé,
robia svetlo tmou a tmu svetlom,
robia horké sladkým a sladké horkým!

(Izaiáš kapitola 5, verš 20)

     Mám osobnú skúsenosť s tým, že na Slovensku, v súvislosti so slobodou prejavu, respektíve s uplatňovaním ľudských, ústavných práv a slobôd, neexistuje rovnoprávnosť. Niekto môže napísať a povedať všetko, niekto nemôže nič. Niekto šíri nenávisť, ktorá sa považuje za pravdu, na druhej strane niekto píše pravdu, ale tá sa považuje za šírenie nenávisti. Garantujem vám, že prí šírení pravdy, pri jej hľadaní, vám zaručene NAKA zaklope na dvere.

     Toto je výsledkom cieľavedomej, systematickej práce sionistov, ktorých chápadlá siahajú do každej oblasti našej spoločnosti, tak je tomu aj v oblasti práva, spravodlivosti, justície a polície. Majú svojich nastrčených a kúpených chamtivých ľudí všade, sú v zákonodarnom zbore, vo vláde a prezidentskom paláci. Takto sa im darí navrhovať a prijímať zákony, ktoré ochraňujú ich zločinecké organizované skupiny a následne prostredníctvom polície a justície, prenasledujú, stíhajú a súdia ľudí, pre nich nepohodlných, ľudí, ktorí sa postavia ich kriváckej ideológii, ľudí, ktorí sa domáhajú spravodlivosti.

     Chápadlá tejto zločineckej mašinérie, ovládajú aj mediálny priestor, majú pod palcom tlač, televíziu a kyber priestor. Okrem iného im patrí Google a Facebook, spoločne s tým aj reklamné agentúry. Pomocou tohto, oni rozhodujú, kto a koľko reklamného priestoru dostanú, alebo ho nedostanú vôbec. Mediálny priestor, je naplno využívaný, na manipulovanie verejnej mienky. Ten kto je pre ich ciele, teda pre rozloženie a ovládnutie našej spoločnosti, prijateľný, kto sa nechal kúpiť, alebo je užitočným idiotom, tak ten má na ružiach ustlané. Má k dispozícii všetko – peniaze, priestor vo všetkých médiách, reklamu a samozrejme aj politické krytie.

     Keďže ja som pre nich neprijateľný, svojim programom, cieľmi, aj tým, že kandidujem na kandidátke Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, tak preto sú moje ústavné, politické a ľudské práva potláčané, v súvislosti s mojou predvolebnou kampaňou som diskriminovaný.

     Na Slovensku vládne bezprávie, platí tu dvojitý meter, niekoľko mocných tu ovláda, podstatne väčšiu, ľahostajnú, mlčiacu časť obyvateľstva, ktorá je šťastná, že môže byť zotročená a je dokonca za to aj vďačná svojim otrokárom.

     Spoločne sa musíme tomuto zlu postaviť, musíme zmeniť systém. Ja, kandidát do EP, s číslom 11 a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku s číslom 26, ponúkame riešenie.

KTO SI RODOM SLOVÁK,

STÚPAJ v HLINKOV ŠÍK !

Zdieľaj:
Peter Puškár
steigauf@hsls.sk