Category Archives: Všeobecné

Vzdelaný občan je základ vzdelanostnej ekonomiky

Peter PuškárDostupné školstvo pre každého Vzdelaní občania sú budúcnosťou a rozumom tohto štátu. Tvoriť a budovať spoločnosť, ktorá je vzdelaná a rozhľadená, je základom dobre fungujúceho demokratického zoskupenia. Keďže vzdelanosť môžeme priamo tvoriť a ovplyvňovať, je na nás, ako nadstavíme školský systém tak, aby mal každý občan právo na vzdelanie. Mojim cieľom je ústavne zaručené právo na bezplatné vzdelávanie od základného, cez stredné až po vysokoškolské. Vytvorme spolu také školstvo, v ktorom je budúcnosť nášho štátu, kde vzdelaní ľudia sú jeho základným kameňom. Continue Reading

facebook

Spoločnosť na kolenách

Súčasný stav spoločnosti je zúfalý. Nejde len o Slovensko, ide i o celú Európu či svet. Západná civilizácia je konzumná a ničivá, ľudia sa snažia byť nezávislí čo mnohokrát smeruje k nenávisti, odmietavým postojom či antisemitizmu. Život jednotlivca je čoraz ťažší a náročnejší. Každý sa snaží zarobiť čo najviac peňazí a mať všetko čo chce alebo, inak povedané, šťastie. Dnes už málokto myslí na hodnoty, ktoré boli pre ľudí smerodajné pred dvadsiatimi či tridsiatimi rokmi. V súčasnosti sa skôr ľudia snažia zbohatnúť, nadobudnúť čo najväčší majetok a užívať si život. Či už tvrdou prácou alebo nekalým spôsobom.
Tí, čo veľa pracujú, zabúdajú žiť a zabúdajú, prečo chceli pracovať. Peniaze mali byť prostriedkom pre lepší a plnohodnotnejší život bez čakania na výplatu, no stali sa potrebou a nevyhnutnosťou, bez ktorej si už v spoločnosti nepripadajú dôležití. Na druhej strane sú tu ľudia, ktorí chcú získať peniaze čo najrýchlejšie bez ohľadu na spôsob a dôsledky. Títo majú potom nepriaznivý vplyv na zdravú a prosperujúcu spoločnosť. Otázka je jasná: akým smerom sa uberá dnešný svet? Chceme v ňom zotrvať v stave, v akom je dnes, alebo chceme skúsiť podniknúť zmeny k lepšiemu prostredníctvom reorganizácie spoločnosti? Continue Reading

facebook

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.