Author Archives: Peter Puškár

Sme len otroci tejto doby

1blog

Bankám splácame úroky všetci, nielen tí, ktorí sú priamo zadlžení. Keď sa pozrieme na vývoj úverového trhu, napríklad za posledných 10 rokov, tak sme svedkami neustále narastajúceho zadlžovania obyvateľstva. Dá sa povedať, že otrokmi tohto systému sa stávame všetci, nie len ľudia, ktorí si berú úver/pôžičku.

Jednoducho každý z vás je otrok, pretože MUSÍTE platiť dane, odvody, DPH a iné poplatky v takej výške akú si určí štát. Continue Reading

facebook

O mne

Právo by malo platiť pre všetkých a bez rozdielu. Nechcem, aby bohatí a mocní vládli tejto krajine. Riešme prítomnosť a tvorme spolu budúcnosť. Iba na tom záleží, kto som teraz, čo robím teraz a čo budem robiť. Sledujte kde budeme a čo spoločne dokážeme, pretože to je podstatné a dôležité.

10615537_10205308517851286_8177107083642286546_n

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 

facebook

Vzdelaný občan je základ vzdelanostnej ekonomiky

Peter PuškárDostupné školstvo pre každého Vzdelaní občania sú budúcnosťou a rozumom tohto štátu. Tvoriť a budovať spoločnosť, ktorá je vzdelaná a rozhľadená, je základom dobre fungujúceho demokratického zoskupenia. Keďže vzdelanosť môžeme priamo tvoriť a ovplyvňovať, je na nás, ako nadstavíme školský systém tak, aby mal každý občan právo na vzdelanie. Mojim cieľom je ústavne zaručené právo na bezplatné vzdelávanie od základného, cez stredné až po vysokoškolské. Vytvorme spolu také školstvo, v ktorom je budúcnosť nášho štátu, kde vzdelaní ľudia sú jeho základným kameňom. Continue Reading

facebook

Zdravý občan je základ zdravej spoločnosti

Funkčné zdravotníctvo Minulý rok sme zažili ohromný obrat v zdravotníctve.  Naši lekári si povedali dosť a odmietli pracovať v podmienkach, aké mali nastolené. Myslíme si, že sa dosiahol určitý pokrok, avšak navrhujeme aj ďalšie zmeny v rezorte zdravotníctva. Predovšetkým nám ide o pacienta, o jeho zdravie a prevenciu jeho zdravia.  Našim cieľom je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky. Vychádzame pri tom z predpokladu, že zdravotníctvo ovplyvňuje zdravotný stav populácie len z jednej štvrtiny.

Continue Reading

facebook

Tvoríme nové generácie nezamestnateľných Rómov,a ešte za to platíme

Rómovia tvoria najpočetnejšiu etnickú menšinu v Slovenskej republike, podľa kvalifikovaných odhadov približne 8% populácie. Ako vyplýva zo sociografického mappingu Úradu vlády SR, 40% Rómov a Rómiek žije v separovaných alebo segregovaných oblastiach. Toto ich systematicky znevýhodňuje a prehlbuje ich marginalizáciu. Slovenská republika týmto spôsobom stráca potenciál početne veľkej skupiny obyvateľstva, podľa ekonomických odhadov zapríčiňuje prepad až 7 % HDP, a do budúcnosti bude, v prípade, že ostane bez riešenia, len narastať.

Výsledkom postupného spoločenského prepadu rómskych komunít, vychádzajúceho z historicky znevýhodneného postavenia príslušníkov tejto menšiny, je obmedzenie a strata sociálnych sietí mimo svoju komunitu, možností zamestnania, extrémna chudoba a ňou podmienený uzavretý kruh patologického správania. Sprevádzajúce sociálne fenomény, ako majetková kriminalita, predstavujú v súčasnosti obrovský problém v spolužití s väčšinovým obyvateľstvom. Napätie medzi jednotlivými komunitami narastá, a rovnako rastie i počet rasovo motivovaných násilných trestných činov.
Continue Reading

facebook

Dôchodková reforma na Slovensku – pochybnosti a námietky

Dôchodkový systém (priebežný systém) vymyslel a zaviedol nemecký štátnik Otto von Bismarc. O jeho funganí sa nepochybovalo a neviedli sa úvahy, až pokiaľ nezačal na celom svete kolabovať.

Dôvodom bol predovšetkým vo výške veku, ktorého sa ľudia dožívali v čase jeho zavedenia a jeho priemerná výška v poslednej dobe. V jednoduchosti povedané – počet dôchodcov stúpa, zatiaľ čo počet platcov do systému klesá. Ďalším argumentom, ktorý hovorí proti priebežnému systému je výrazný úbytok pôrodnosti. Čo ak nastane chvíľa, že peňazí v spoločnom koši už nebude dostatok, alebo dokonca ostane úplne prázdny? Otázka je celkom na mieste. Štáty preto priebežne uskutočňovali najrôznejšie opatrenia, od zvyšovania odchodového veku až po zvyšovanie odvodov do systému. Takýto systém sa ale v modernej spoločnosti javí ako nespravodlivý najmä pre skupiny, ktoré sa dožívajú nižšieho veku (postihnutí, nižšie sociálne vrstvy) a tie doplácajú na ostatných. Výpočet dôchodkov je nejasný, jeho pravidla sa menia za pochodu a rovnako je to aj s odchodovým vekom, ktorý sa, ako sme už spomenuli, mení priebežne. Nie je žiadna právna istota, že dnešní maturanti budú  mať dôchodok. Preto ďalšou možnosťou, zdá sa, že aj tou najrozumnejšou a najvýhodnejšou bolo zavedenie dôchodkových fondov, tzv. II. povinného piliera a III. dobrovoľného piliera. Medzi pionierov v tejto oblasti patrí Chile, ktoré tento systém zaviedlo do praxe pred vyše 20 rokmi. O jeho správnom fungovaní sa vedú veľké diskusie. V tejto časti sa budem venovať predovšetkým problematike II. piliera. Continue Reading

facebook

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.